YuukiSama(Yuuki)

YuukiSama的热门歌曲 Top 100

01 Obsession on you 65440  
02 Friday night❤ 2434  
03 坏女人的callin' 1085  
04 哈 喽 感 觉 付费 929  
05 東京ʟᴏᴠᴇ sᴛᴏʀʏ 681  
06 為 愛 癡 狂 付费 618  
07 生活就是平平淡淡带点磕磕绊绊跌跌撞撞 付费 605  
08 Sad ɢᴏᴏᴅʙʏᴇs 付费 419  
09 贰〇肆一 ᴅᴀɴᴄᴇ ʟɪɢʜᴛ 330  
10 ᴘʟᴀsᴛɪᴄ ʟᴏᴠᴇ 付费 288  
11 夢 醒 三 點 半 付费 255  
12 ᴀɪ ɴᴏ ᴄᴏʀʀɪᴅᴀ 付费 251  
13 ᴇᴠᴇʀʏ ᴛʜɪɴɢ ɪs ʏᴏᴜ 252  
14 Without ʟᴏᴠᴇ 付费 201  
15 我还喜欢着你啊-あなたがまだ好きです 付费 174  
16 Basic Life 付费 153  
17 ɴᴇᴡ ᴅ ᴀ ᴡ ɴ 付费 140  
18 不 要 爱 错❤ 付费 96  
19 ᴛᴀʟᴋ ᴀʙᴏᴜᴛ ʟᴏᴠᴇ 付费 90  
20 ɢɪʀʟ's ᴛᴀʟᴋ 86  
12 下一页 (第1页, 共22条)

张小肉Yuuki

1位成员 / 0个话题

Top
Host: , Process All 0.3356s Memory:4924.74k