Loading...

Gayatri

《Gayatri》歌词:
om bhūr bhuvaḥ svaḥ
tát savitúr váreṇ(i)yaṃ
bhárgo devásya dhīmahi
dhíyo yó naḥ prachodayāt

文本歌词最后由 Karma_ 编辑于2019-09-11 16:15

我来说两句

您需要登录后才可以留言,新用户 注册虾米帐号

热门评论

 • Angela

  Angela2013-10-12 20:32 赞(38) 弱(0)
  Chongying Droima 琼英卓玛,来自尼泊尔的比丘尼,被一位到尼泊尔裁缝的美国吉他手发现,日常的诵经充满了音韵美,她的音质浑然天成,再加上诵经的虔诚感,第一次听就非常震撼,还特意找到她的一个表演视频,加上成公亮的一把琴,和一支我不认识的萧,琼英就静静的坐在经床上唱诵,闻之难忘。
 • 無心

  無心(生命的目的就是活著 全心...)2018-09-10 10:22 赞(19) 弱(0)
  管它春去來 兀自觀自在
  當下本如是 何處覓如來
 • 慕

  2015-02-06 13:21 赞(18) 弱(0)
  Om bhoor bhuvaha suvah tatsatiturvarenyam Bhargo devasya dheemahi dhiyo yonah prachodayat

44条简评

12345 下一页 (第1页, 共44条)
Top
Host: , Process All 1.2998s Memory:5888.23k